Chronik des StGB NRW

  16.04.2021 Videokonferenz Sondersitzung Ausschuss IT-Lenkung Videokonferenz
  09.03.2021 Soest 205. Sitzung Präsidium Soest
  24.02.2021 Videokonferenz 18. Sitzung Ausschuss IT-Lenkung Videokonferenz
ICON/icon_verband ICON/icon_staedtebau ICON/icon_recht ICON/icon_finanzen ICON/icon_kultur ICON/icon_datenverarbeitung ICON/icon_gesundheit ICON/icon_verkehr ICON/icon_bau ICON/icon_umwelt icon-gemeindeverzeichnis icon-languarge icon-link-arrow icon-login icon-mail icon-plus icon-search