Videos local authority congress 2012

Video local authority congress 2012 for mobile devices

Speech Dr. Eckhard Ruthemeyer

Speech Sylvia Löhrmann

Speech Peter Altmaier

Speech Boris Palmer

Speech Dr. Stephan Keller

Speech Dr. Martin Ozimic

ICON/icon_verband ICON/icon_staedtebau ICON/icon_recht ICON/icon_finanzen ICON/icon_kultur ICON/icon_datenverarbeitung ICON/icon_gesundheit ICON/icon_verkehr ICON/icon_bau ICON/icon_umwelt icon-gemeindeverzeichnis icon-languarge icon-link-arrow icon-login icon-mail icon-plus icon-search